Multimedia Vídeos

El president del SCME explica què és la francmaçoneria de manera entenedora

La respectable Lògia Minerva Lleialtat nº 1, de Barcelona, va celebrar unatinguda blanca oberta l’11 de maig de 2016 per a permetre que els amics i familiars dels seus membres poguéssin conèixer de primera màquè és i què fa la  francmaçoneria. En aquesta ocasió el conferenciant que va assumir aquesta tasca va ser Joan-Francesc Pont Clemente, membre de Minerva Lleialtat i Sobirà Gran Comanador (president) del Suprem Consell Maçònic d’Espanya.

Joan-Francesc Pont va explicar d’una manera planera i entenedora la raó de ser de la francmaçoneria tot centrant-se en la particularitat de la iniciació a l’orde dels francmaçons, l’exigència de llibertat de pensament i el compromís cívic que pertànyer-hi implica.

El vídeo que motiva aquest post té una durada de 34′ 27″” i va ser enregistrat al temple de l’esmentada lògia.”

https://masoneriacivica.wordpress.com/2016/06/09/el-president-del-scme-explica-que-es-la-francmaconeria-de-manera-entenedora/

También puede gustarte...